دل نوشته هایم

این روزها دلم برای خودم تنگ می شود

اشکم میان چشم و لبم سنگ می شود

راهی به جز فرار ندارم  ز  زندگی

اما میان راه،  پای دلم لنگ می شود

در زندگی ندیدم و نشنیدم به جز دروغ

هرکس به ساز خود به دلم چنگ می زند

ای روزگار نچرخ و نچرخان تو روز و شب 

این روزها دلم برای کودکیم تنگ می شود


/ 0 نظر / 3 بازدید